BİLİŞİM GÜVENLİĞİ

Siber Güvenlik Nedir? Veri Güvenliğini Nasıl Sağlarız?

Siber güvenlik kavramını; bilişim sistemlerindeki her türlü iletişimin, yaşamın, varlıklarımızın güvenliğinin ve gizliliğinin korunması şeklinde tanımlayabiliriz.

Günümüzde, hayatımızın önemli bir kısmını elektronik ortamlarda yaşamaya başladık. Bireyler, devletler, kurumlar paydaşlarıyla iletişimini sanal ortamlarda gerçekleştirmektedirler.

Sanal alem, siber alem gibi kavramlarla anlattığımız sanal yaşamda siber saldırganlara karşı kendimizi, kurumlarımızı ve her türlü varlıklarımızı “Siber Güvenlik”  önlemleri ile korumalıdırlar.

Kurumlar Açısından Siber Güvenlik Nedir? Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Alt yapısı bilişim sistemleri olan ağlar üzerinde yaşanan hayatın güvenliğinin sağlanması, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunmasına “Siber Güvenlik” diye tanımlayabiliriz.

Siber güvenlik kavramına kurumlar penceresinden baktığımızda her şeyden önce bilgi güvenliği kavramını el almalıyız. Kurumlar sahip oldukları bilgiyi işler, satar, kiralar, kullanırlar. Bu bakımdan kurumlar açısından çok önemli olan bilginin güvenliği için çeşitli standartlar oluşturulmuştur. Bu standartlar bilgi güvenliğini sağlayarak kurumların ve bireylerin gizli verilerini ve sahip oldukları önemli varlığı, “bilgiyi” korumakla yükümlüdürler.

Bilgi güvenliği ve siber güvenlik kavramları her ne kadar birbirleri yerine kullanılsa da birbirlerinden farklı olgulardır. Bilgi güvenliği bilginin bütünlüğünün, güvenliğinin ve gizliliğinin korunması olarak tanımlanırken, siber güvenlik ise alt yapısı bilişim sistemleri olan, bütün sistemle beraber bilgi güvenliğini de kapsayan çok daha geniş bir kavramdır.

Yaşadığımız çağda, hayatımızın önemli bir kısmını elektronik ortamlarda yaşamaktayız. Bireyler, devletler, kamu kurumları, sosyal platformlar, şirketler sanal ortamdaki iletişimlerinde bilgi güvenliği ve siber güvenlik standartlarına uymak zorundadırlar.

Söz konusu standartlara uyulmadığında siber saldırganlar, verilere izinsiz erişerek kurumları büyük zararlara uğratabilirler.

 Bireylerin, kurumların, şirketlerin siber saldırılardan korunabilmesi için yapılması gerekenler;

 1. Sistemlerini düzenli olarak taramak ve güncel tutmak.
 2. Çalışanlarının siber güvenlik bilinç düzeyleri artırılmalı,
 3. Siber saldırılar ve çıkartabileceği zararlar ön görülebilmeli ve sistemler simülasyonlarla test edilmeli,
 4. Bilgi güvenliğinin önemi bilinmeli ve bunun için sistemler bu çerçevede bütünüyle birbirine entegre edilmeli, uluslararası standartlara uyulmalıdır.
 5. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı kontrol mekanizmaları geliştirmek, log sistemleri tutmak gereklidir.
 6. Bilgi güvenliği politikaları ciddiye alınmalı, yöneticiler vb. hiç kimseye istisna gösterilmemelidir.
 7. Siber saldırılara, siber suçlara karşı kurum genelinde aktif olarak firewall gibi güvenlik ürünleri kullanılmalı ve uygun şekilde sistem optimize edilmelidir.

Aves Teknoloji Siber Güvenlik Alanında Neler Yapabilir?

Diyarbakır siber güvenlik alanında uzun zamandır farklı illerde bulunan uzmanlardan ve firmalardan destek alsa da son zamanlarda ilimizde bu alanda hizmet veren firmalarda faaliyetlerine başladığı görülmektedir. Bizler de Aves Teknoloji olarak Diyarbakır’da siber güvenlik ve birçok bilişim dalında hizmet vermektedir.

Siber güvenlik alanında verdiğimiz başlıca hizmetler:

 1. İnternet Güvenliği Çözümleri
 2. 5651 Loglama
 3. Veri Yedekleme Çözümleri
 4. Personel Eğitimleri
 5. Ağ Güvenliği Çözümleri
 • Firewall Çözümleri
 • Virtual Private Network (VPN) Çözümleri
 • ISP Omurgası Üzerinden Sanal Ağ
 • Virüs Koruması